Zásady zpracování osobních údajů

 

Zásady zpracování osobních údajů

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následujícího obecného nařízení o ochraně osobních údajů vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace.

Tento dokument je veřejný a slouží k vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

 

1. Správce osobních údajů

Při nákupu v internetovém obchodu www.obleczech.cz je správcem vašich osobních údajů společnost ObleCzech s.r.o., místem podnikání Javorová 1065, 674 01 Třebíč. IČ: 04443659, DIČ CZ04443659. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89889.

 

2. Obecně – co vše patří mezi osobní údaje

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

 

3. Jaké osobní údaje zpracovává ObleCzech s.r.o. (správce)

ObleCzech s.r.o. (dále správce) zpracovává pouze osobní údaje, které nám poskytnou zákazníci (subjekty) v souvislosti s využíváním našich služeb (objednávky, přihlášení k odběru newsletteru, online chat).

Nejčastěji se jedná o tyto údaje: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, obec, PSČ), dodací adresa (ulice, číslo popisné, obec, PSČ), telefonní číslo, email, IP adresa, soubory cookies.

 

4. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek, nebo návštěvníkem webu, poskytujete nám osobní údaje, které zpracováváme pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování vašich osobních údajů přiměřený, relevantní a nezbytný. Ukládáme vaše údaje po dobu nezbytně nutnou, případně stanovenou právními předpisy. Poskytnutí vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údaje je zcela dobrovolné a máte tak právo váš souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, je zpracování vašich osobních údajů založeno především na této smlouvě. Bez zpracování vašich osobních údajů by nebylo možné smlouvu uzavřít a následně ji plnit.

 

5. Zasílání newsletteru

Udělený souhlas se zasíláním newsletteru může zákazník kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném obchodním sdělení (newsletteru), nebo napsat na e-mailovou adresu obchod@obleczech.cz. Nesouhlas s rozesíláním newsletteru nemá vliv na dokončení a plnění objednávky.

 

6. Předání osobních údajů třetím osobám

Správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce pro účely a způsobem, který správce stanoví.

Kdo všechno má k osobním údajům přístup?

Ochrana vašich dat je naší prioritou. Třetími stranami, které mohou mít přístup k osobním údajům jsou:

· provozovatelé softwarových technologií a programů, které pro naše služby využíváme

· dopravci, kteří doručují objednávky

· obchodní partneři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí

 

7. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Správce dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Správce klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

 

8. Cookies

Cookies používáme k zajištění funkčnosti webových stránek, personalizaci reklamy, správného zacílení a optimalizaci obsahu webových stránek. Využíváním našich služeb s jejich použitím souhlasíte. Používání cookies můžete zakázat v rámci nastavení vaše webového prohlížeče. Na našich webových stránkách používáme cookies Adwords, Google Analytics, Facebook.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho emailovému účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů. Pokud nechcete cookies ukládat, je možné jejich používání zablokovat.

 

9. Poučení o právech subjektů (zákazníků)

  • právo na informace
  • právo odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů
  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na doplnění a změnu osobních údajů
  • právo na výmaz
  • právo na omezení zpracování
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo podat stížnost u dozorového orgánu
  • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti

Pokud se subjekt domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

10. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat písemně na naší adrese: ObleCzech s.r.o., Javorová 1065, 674 01 Třebíč, nebo mailem na adrese obchod@obleczech.cz.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 25. května 2018.