Ochrana osobních údajů

  Společnost ObleCzech s.r.o. (dále jen prodávající) je registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00061681 (odkaz na veřejný registr zde). Prodávající tímto splňuje registrační povinnost pro každý subjekt, který provádí zpracování osobních údajů (podle § 16 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb).

  Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího a to až do doby jeho případného písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 

  Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Prodávající nepředává osobní údaje kupujícího žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu – společnosti ObleCzech s.r.o..